Privacyverklaring

architextura, gevestigd aan de Van Heemskerckstraat 24, 1013 NZ Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Judith Grützbauch
Van Heemskerckstraat 24
1013 NZ Amsterdam
Tel: +31 6 81485300
info@architextura.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

architextura verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Btw-nummer

In uitzonderlijke gevallen (bij beëdigde vertalingen van persoonlijke documenten) kunnen de verwerkte persoonsgegevens ook uw geboortedatum, BSN-nummer of andere persoonlijke informatie bevatten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

architextura verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Diensten (vertalingen) uit te voeren en aan u te leveren
  • Een factuur voor de geleverde diensten op te kunnen stellen

We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden. De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

architextura bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens m.b.t. offertes worden een halfjaar bewaard. Gegevens m.b.t. verrichte werkzaamheden worden in het kader van de fiscale bewaarplicht zeven jaar bewaard. E-mailconversaties worden niet gewist, omdat deze voor onze bedrijfsvoering belangrijk kunnen zijn. Persoonsgegevens uit beëdigde vertalingen van persoonlijke documenten worden na levering van de opdracht gewist en de vertaling wordt geanonimiseerd opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

architextura verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit voor de uitvoering van onze overeenkomst met u nodig is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor administratieve doeleinden kunnen derden toegang tot uw gegevens krijgen, zoals onze accountant en het hostingbedrijf van onze website en e-maildiensten. Al deze partijen voldoen aan de AVG.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

architextura gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door architextura en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@architextura.eu. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. architextura wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (in Nederland) of de toezichthoudende instantie in het land waar u woont.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

architextura neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@architextura.eu.

Mochten er verschillen ontstaan tussen de Nederlandse en anderstalige versies van deze privacyverklaring, is de Nederlandse versie leidend.