FAQ

Veelgestelde vragen

Een beëdigde vertaling is kort gezegd een “officiële” vertaling, dus een vertaling die als officieel document dient. Een beëdigde vertaling wordt door een beëdigde vertaler opgesteld en van stempel en handtekening voorzien, waardoor de vertaling een officieel document vormt. Beëdigde vertalers zijn hoog gekwalificeerde vertalers die bij de Rechtbank van hun woonplaats een eed of belofte hebben afgelegd en zijn als enigen bevoegd beëdigde vertalingen te maken. De beëdigde vertaling omvat 1) de vertaling zelf, 2) een kopie van het originele document en 3) een verklaring van de beëdigde vertaler, dat de vertaling een getrouwe weergave is van het originele document in de andere taal. Ook deze verklaring wordt door de vertaler ondertekend en met een stempel voorzien. De vertaling, de kopie van de brontekst en de verklaring worden aan elkaar gehecht en vormen tezamen de beëdigde vertaling. Een beëdigde vertaling wordt altijd op papier geleverd. Houdt u er dus rekening mee, dat de vertaling per post (i.p.v. digitaal) wordt opgestuurd. Uiteraard kunt u deze ook komen ophalen. Als u dat wenst, ontvangt u vooraf de digitale versie, die u zelf nog kunt doorkijken voordat deze geprint en ondertekend wordt. Architextura verzorgt beëdigde vertalingen uit het Nederlands naar het Duits.
Alleen beëdigde vertalers mogen beëdigde vertalingen maken. Beëdigde vertalers zijn hoog gekwalificeerde vertalers die een vertaalstudie hebben afgerond en bij de rechtbank van hun woonplaats een eed of belofte hebben afgelegd. Hun handtekening wordt bij deze arrondissementsrechtbank bewaard en bij legalisaties met de handtekening op het document vergeleken.

Beëdigde vertalers moeten in Nederland in het (openbare) Register voor beëdigde tolken en vertalers staan ingeschreven. De inschrijving is steeds vijf jaar geldig. Om in het register ingeschreven te blijven staan, moeten beëdigde vertalers permanente educatie volgen. Dat betekent dat zij bijscholingen en cursussen volgen om hun kennis steeds op peil te houden.

Voor elke verlenging van de inschrijving controleert het register of de vertaler aan zijn bijscholingsverplichting heeft voldaan. Is dit niet het geval, wordt de inschrijving niet verlengd en mag de (voormalig) beëdigde vertaler geen beëdigde vertalingen meer uitvoeren.

Op de website van het Register voor beëdigde tolken en vertalers kunt u direct verifiëren, of een vertaler inderdaad beëdigde vertalingen mag uitvoeren: https://www.bureaubtv.nl/.

De beëdiging is dus een bijkomende kwalificatie van een vertaler die de opdrachtgever de garantie geeft, dat de vertaler hoog opgeleid is en wettelijk bevoegd is officiële documenten te vertalen en te beëdigen.

Mijn beëdiging voor Nederlands>Duits werd door het register verlengd en is geldig t/m juni 2019.
Legalisatie betekent de wettelijke bevestiging dat de handtekening op een beëdigde vertaling inderdaad van de ondertekenaar afkomstig is en dat de ondertekenaar ook daadwerkelijk tot de beëdiging bevoegd is.

Legalisatie van een beëdigde vertaling is in principe een langdurige procedure en dient om het beëdigde document ook in andere landen te kunnen gebruiken. De legalisatie is een bevestiging voor overheden in een ander land dat het document uit het ene land officieel en legaal is. In Nederland houdt legalisatie in dat eerst de rechtbank de handtekening van de vertaler legaliseert, dus verifieert en bevestigt, dan legaliseert het ministerie van Justitie de stempel en handtekening van de rechtbank, vervolgens het ministerie van Buitenlandse Zaken de stempel en handtekening van het ministerie van Justitie en tenslotte de ambassade of het consulaat van het land van bestemming de stempel en handtekening van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Maar gelukkig hebben veel landen het Apostilleverdrag ondertekent wat een verkorte legalisatieprocedure mogelijk maakt. Voor de legalisatie van een beëdigde vertaling is dus in de meeste gevallen een apostille van de rechtbank voldoende.

Een apostille is een bevestiging van de rechtbank dat de handtekening op de beëdigde vertaling inderdaad overeenkomt met de handtekening van de bij deze rechtbank beëdigde vertaler. Tussen Nederlandstalige en Duitstalige landen is altijd een apostille (dus de verkorte legalisatie) voldoende. Op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt u een lijst van alle landen die het apostilleverdrag hebben ondertekend: https://www.minbuza.nl/producten-en-diensten/verdragen/zoek-in-de-verdragenbank/1961/10/009051.html#partijen
Een apostille is een verklaring van de rechtbank, die met een apostillestempel de echtheid van de handtekening van een beëdigd vertaler onder een beëdigde vertaling bevestigd. Een apostille wordt afgegeven bij de rechtbank waar de beëdigde vertaler werd beëdigd en zijn handtekening heeft gedeponeerd. Dit wordt ook de verkorte legalisatieprocedure genoemd. Voor alle landen die bij het Apostilleverdrag aangesloten zijn, is deze verkorte legalisatieprocedure van toepassing. Voor alle andere landen moet de reguliere legalisatieprocedure doorlopen worden.

Wanneer u voor een beëdigde vertaling een apostille nodig hebt, moet u voor de apostille een paar werkdagen extra rekening houden. Architextura stuurt de beëdigde vertaling per post naar de arrondissementsrechtbank in Amsterdam.

Deze verifieert mijn handtekening, plaatst de apostille en stuurt de beëdigde vertaling of aan mij terug of – als dit gewenst is – rechtstreeks naar de opdrachtgever. Als er haast bij is, kunt u de beëdigde vertaling natuurlijk ook komen ophalen en zelf naar de Rechtbank brengen. Maar houdt u er rekening mee dat de Rechtbank Amsterdam de apostille niet meteen afgeeft en dat u deze pas de volgende werkdag bij de rechtbank kunt komen ophalen.
U heeft een vertaling nodig en neemt contact met ons op. U stuurt de tekst (digitaal) op, er wordt in overleg met u een levertermijn afgesproken en u ontvangt omgaande een offerte. Bovendien wordt vastgelegd, in welk (digitaal) formaat de vertaling geleverd moet worden.

Niet alleen MS-Word maar ook een hele reeks andere formaten zijn denkbaar. In principe kunt u ervan uitgaan dat u de vertaling in hetzelfde formaat terug ontvangt als u de brontekst hebt aangeleverd.

Wij plannen de vertaling in en verzorgen deze nauwkeurig. Als er tijdens het vertalen onduidelijkheden of vragen naar boven komen, nemen we contact met u op.

Als alles duidelijk is, wordt de vertaling uiterlijk op het afgesproken tijdstip (digitaal) geleverd. Beëdigde vertalingen worden altijd op papier geleverd en per post verzonden. De vertaling persoonlijk komen ophalen is uiteraard mogelijk.

Nadat alles naar wens werd geleverd, ontvangt u een factuur voor de opdracht. Het bedrag dient u binnen twee weken na ontvangst van de factuur over te maken.
Vertalers zijn mensen (in tegenstelling tot machinevertalingen) en mensen maken fouten. Weliswaar veel minder dan machines, tenminste bij het vertalen, maar niemand is volmaakt.

Consciëntieuze vertalers werken daarom altijd na het vier-ogen-principe. Dit houdt in dat elke vertaling niet alleen door de vertaler zelf maar ook door een revisor nauwkeurig wordt nagelezen.

Ook architextura werkt met het vier-ogen-principe. Alle vertalingen worden door een revisor (een native speaker in de doeltaal) nagekeken. Pas na dubbele controle wordt de uiteindelijke vertaling geleverd.
Een machinevertaling is een vertaling die volledig door een computer wordt gemaakt, zoals bijvoorbeeld met Google Translate, waarbij dus in eerste instantie geen menselijke vertaler meer aan de pas komt.

Deze volledig automatische vertalingen worden steeds beter maar zijn op dit moment nog lang niet goed genoeg om rechtstreeks gebruikt te kunnen worden. Teksten die door een computer zijn vertaald, geven wel vaak een goede indruk over de inhoud van de tekst maar moeten voor “serieus” gebruik eerst nabewerkt worden.

Deze nabewerking wordt “post-editing” genoemd. Dit houdt in dat een vertaler of revisor de tekst reviseert en corrigeert om een juiste en goed lopende tekst van te maken. In toekomst biedt dit zeker nieuwe kansen en zullen grote delen van een tekst eerst automatisch vertaald kunnen worden waarna wel nog een grondige correctieronde wordt doorgevoerd. Maar voorlopig levert dit voor de vertaler meestal nog meer werk op dan wanneer de tekst meteen helemaal zelf vertaald wordt.

Bij architextura maken we (voorlopig) nog geen gebruik van machinevertalingen, alle onze vertalingen zijn “handgemaakt”.
Post-editing wordt de nabewerking van een machinevertaling genoemd. Post-editors zijn meestal vertalers en revisoren die een automatisch vertaalde tekst dermate bewerken en corrigeren dat er een goed leesbare en correcte tekst ontstaat.

Uiteraard kunt u bij architextura ook voor het post-editing van Duitstalige machinevertalingen terecht.
De meeste vertalers werken met een vertaalsoftware. Dit is iets anders dan machinevertalingen. Een vertaalsoftware is een vertaalprogramma dat de vertaler helpt, de vertaling consistent te houden, geen stukken over het hoofd te zien en de tekst in precies dezelfde lay-out te leveren als de brontekst werd aangeleverd.

Het vertaalprogramma slaat de vertaling zin voor zin in een vertaalgeheugen op en helpt bij het opbouwen van terminologielijsten. Het programma zorgt ervoor, dat zinsdelen en woorden die herhaaldelijk in de tekst voorkomen steeds op dezelfde manier worden vertaald.

Er zijn verschillende vertaalprogramma´s op de markt. Bij architextura werken we met de meest geavanceerde vertaalsoftware die thans beschikbaar is: memoQ van Kilgray ().
Dit vindt u wellicht een cliché maar een goede vertaling is altijd haar prijs waard. Lees in mijn blog "Valse vrienden in de bouw" meer over mogelijke consequenties als een vertaling door een niet-gespecialiseerde vertaler werd gemaakt. Eén terminologiefout kan al verreikende gevolgen voor u hebben.

In het algemeen zijn de kosten van een vertaling van verschillende factoren afhankelijk: Het soort tekst (algemeen, technisch, juridisch), de omvang van de tekst (een pagina of een heel boek), de levertermijn (is er spoed bij of niet) en het doeleinde van de tekst (intern gebruik, voor publicatie).

De kosten van een vertaling worden na het aantal te vertalen woorden berekend. Grofweg kunt u bij architextura van een tarief van € 0,17 – 0,21 / woord uitgaan. Voor te beginnen aan de vertaling maakt architextura een offerte voor u en hoort u precies wat de vertaling gaat kosten.
De levertermijn voor een vertaling wordt altijd in overleg met de opdrachtgever vastgelegd. Een spoedvertaling wordt dus sneller geleverd dan een vertaling, waar geen haast bij is.

Een A4’tje kan uiteraard sneller vertaald worden dan een heel rapport. Houdt u er rekening mee dat per werkdag grofweg 1.500 woorden vertaald en gereviseerd kunnen worden.
Bij een omvang van meer dan 10.000 woorden krijgt u bij architextura 5 % korting.

Nieuwe opdrachtgevers krijgen bij architextura 5 % korting op hun eerste opdracht.
Vraag de mening van anderen! Hoe tevreden zijn of waren andere opdrachtgevers met de vertaler? Hoe prettig verloopt de communicatie met de vertaler? Voelt u zich in goede handen?

Lees hier wat anderen over architextura zeggen en hoe tevreden opdrachtgevers met onze diensten zijn. Heeft u nog twijfels? Er is altijd de mogelijkheid voor een proefvertaling.

Bent u op zoek naar een vertaler die uw boek kan vertalen? Bij boekvertalingen ben ik graag bereid eerst een kort stuk te vertalen, zodat u zich eerst een beeld kunt maken van de kwaliteit van mijn vertalingen. Pas als u tevreden bent, kunt u besluiten om samen in zee te gaan.

 

Staat uw vraag er niet bij?
Stuur ons een e-mail en we beantwoorden graag uw vraag!